Aktualnie znana jest tylko jedna pieczęć Karłowic, pochodząca najprawdopodobniej z końca XVIII wieku. W polu owej pieczęci jest wizerunek budynku z wieżyczką i obok, po prawej stronie (prawej - zgodnie z zasadami heraldyki), krzak. Ten motyw architektoniczny przedstawia albo kościół, albo gmach jakiegoś urzędu. W otoku biegnie napis: SIG. Z. CARLSMARKER MARK BRIEGER CREIS.

Herb dawnego miasteczka jest identyczny z opisaną pieczęcią. Upamiętnia najprawdopodobniej fakt zbudowania w Karłowicach kościoła katolickiego w 1715 roku. Budynek i wieżyczka białe, dach czerwony, krzak zielony a tło błękitne - oto barwy karłowickiego herbu.

Źródła, w których znaleźć można informacje o herbie i reprodukcje pieczęci w postaci graficznej:
  1. Damian Tomczyk, Herby miast Śląska Opolskiego, Opolska Oficyna Wydawnicza, Opole 1996, s. 43-44.
  2. Otto Hupp, Die Wappen und Siegel der deutschen Städte, Flecken und Dörfer (Heft 2: Pommern, Posen und Schlesien), Verlag von Heinrich Keller, Frankfurt 1898, s. 61.
  3. Hugo Saurma-Jeltsch, Wappenbuch der schlesischen Städte und Städtel, Berlin 1870, s. 35-36.