Szkoła w Karłowicach istnieje już 50 lat (jej dokładna data założenia to 15. grudnia 1962 roku). Od roku 2006 placówka nosi imię ks. Jana Dzierżona - nazywanego potocznie ojcem współczesnego pszczelarstwa, blisko związanego z Karłowicami.

Do szkoły uczęszcza ok. 150 uczniów z Karłowic, Kurzni i Kuźnicy Katowskiej. Dzieci maja możliwość rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności poprzez branie czynnego udziału w różnego rodzaju zajęciach dodatkowych (kółka zainteresowań, gry i zabawy, gimnastyka korekcyjna).

Publiczna Szkoła Podstawowa w Karłowicach.