Przedszkole w Karłowicach zostało otwarte 1 grudnia 1977 r. Mieści się ono w budynku adaptowanym z byłego biurowca, w którym miał znajdować się Urząd Gminy. Po reformie administracyjnej zlikwidowano Urząd Gminy w Karłowicach i przeniesiono do Popielowa. Niewykorzystany budynek przeznaczono na przedszkole. Początkowo przedszkole liczyło dwa oddziały. Były lata, w których przedszkole było 3-, a nawet 4-oddziałowe. Uzależnione to było od liczby dzieci zgłoszonych do przedszkola przez rodziców. Bezpieczeństwo i zdrowie dzieci to naczelne wartości, które leżą u podstaw funkcjonowania naszego przedszkola, a troska o nie przenika wszelkie poczynania osób opiekujących się wychowankami, a więc zarówno dyrektora placówki, nauczycieli, pracowników obsługi i rodziców.

W kalendarzu uroczystości przedszkolnych swoje stałe miejsce mają m.in.:
  • Mikołaj
  • Wieczór Kolęd
  • Bal Karnawałowy dla dzieci
  • Dzień Babci i Dzień Dziadka
  • Powitanie Wiosny
  • Festiwal Piosenki Przedszkolnej
  • Dzień Mamy i Dzień Taty

Dzieci w naszym przedszkolu uczą się i bawią - mile spędzają czas. Podstawową formą aktywności dziecka jest zabawa. Stąd wypływa powszechnie znana prawda, że dziecko powinno uczyć się - bawiąc i bawić - ucząc.