Po generalnym remoncie, oddano do użytku nasz Dom Kultury. Wraz z odświeżonymi salami i wymienionym oświetleniem, sale wyposażono w nowe stoliki (45 sztuk) i 180 krzeseł. Podczas trwających kilka miesięcy prac wymieniono podłogę, wyremontowano scenę widowiskową, salę komputerową i pomieszczenia gospodarcze.