Dom Dzierżona

Z Karłowicami związana jest postać wybitnego naukowca-pszczelarza, księdza Jana Dzierżona obdarowanego przydomkiem „Kopernik ula". Jan Dzierżon (1811-1906) pochodził z powiatu kluczborskiego, z rodziny polskiego kmiecia. Po studiach teologicznych w 1835 roku zamieszkał w Karłowicach, gdzie został proboszczem. Jako pleban budował wiernych swymi kazaniami. Jego pogrzebowe i weselne przemówienia, noszące swoisty ludowy charakter, przyciągały nawet innowierców. Kuria wrocławska była zadowolona z młodego duszpasterza, powierzono mu nawet zastępstwo dziekana w bardzo rozległym dekanacie brzeskim. Ksiądz Jan Dzierżon bardzo szybko zdobył sobie zaufanie, a z czasem i głębokie przywiązanie swych parafian. Nie wstydził się młody proboszcz zapasać obyczajem ojców płachty na ramiona i siać zboża na równi z chłopami. Przybył im nowy, dzielny towarzysz pracy. On pierwszy wprowadził uprawę łubinu na piaszczystych gruntach Karłowic i wkrótce w jego ślady poszli chłopi Dobrał się też do zaniedbanych bagnistych łąk nad pobliską Stobrawą i wkrótce zmienił je nie do poznania. Ale przede wszystkim założył wielką pasiekę i nad nią „zakasał rękawy". Po kilku latach w dwunastu punktach okolicznych wiosek bielały już wśród chłopskich opłotków nieznane dotąd światu, zmyślne domki pszczele, słynne dzierżomowskie „dwojaki".

Stobrawski Park Krajobrazowy

Stobrawski Park Krajobrazowy, którego tereny praktycznie otaczają Karłowice, jest jednym z najbogatszych przyrodniczo obszarów Opolszczyzny. Sam park obejmuje swoją powierzchnią ponad 52 tys. hektarów. Szczególne znaczenie dla występujących tu ekosystemów mają dorzecza Stobrawy, Budkowiczanki, Brynicy i fragmentów Odry. Przeważają tu lasy - głównie bory sosnowe - choć trafiają się też niemałe skupiska starych lasów liściastych (grądy i łęgi) i łąk.

Na terenie parku udokumentowano występowanie 49 gatunków roślin będących pod ochroną, 15 gatunków z Polskiej czerwonej księgi roślin oraz ok. 130 tzw. gatunków rzadkich. Ze względu na charakter gruntów i specyficzny mikroklimat, można tu m.in. spotkać aż 7 gatunków roślin z rodziny storczykowatych.

Zamek rycerski

Najstarszą budowlą w Karłowicach jest niewątpliwie zamek górujący nad okolicą cylindryczną wieżą o wysokości dochodzącej do 25 m. Pierwotnie gotycki, wzniesiony w pierwszej połowie XIV wieku na rzucie trapezu, przebudowany po przejęciu przez Piastów oraz w XVIII i XIX wieku. W XVIII wieku zmiany dotyczyły głównie dobudowania do zewnątrz (do obwodu murów) budynków mieszkalnych W 1715 roku przebudowana została również kaplica zamkowa, dzięki czemu powstał kościół katolicki w stylu barokowym.